Missie – Visie

Missie-Visie-Aanbod

Het C.A.R. De Klinker wil een hoogstaand revalidatieaanbod realiseren voor de regio Oostkust.

Dit revalidatieaanbod behelst de grondige diagnostiek, de functionele revalidatie, de psychosociale en pedagogische opvolging van personen met:

  • Een gehoorstoornis;
  • Een mentale handicap;
  • Een autismespectrumstoornis;
  • Een complexe ontwikkelings- en leerstoornis;
  • A.D.H.D;
  • Een gedragsstoornis.

Het C.A.R “De Klinker” stelt tot doel een optimaal therapeutisch klimaat te creëren voor alle kinderen, volwassen en hun omgeving, ongeacht hun filosofische, politieke en godsdienstige overtuiging.

We zijn actief op het domein van de ambulante zorg. Een team van paramedici, psychologen, maatschappelijk werkers en artsen staat klaar om de zorgvraag zorgvuldig te onderzoeken en hierop een antwoord te bieden via individuele- of groepstherapie die zorgvuldig afgestemd werd op de specifieke problematiek van de cliënt en hun omgeving. De logistieke medewerkers (administratie, chauffeurs, onderhoud- en poetsdienst) ondersteunen de totaalopdracht van onze organisatie.