Begeleid werken

Wat?

Begeleid werken is een intensieve vorm van individuele
ondersteuning. Dit betekent dat je kan meewerken op een gewone werkpost, met
begeleiding, in één of andere grote of kleine organisatie. Je kan deeltaken
uitvoeren die je goed kan en graag doet en dat op een vast moment in de week.
Het werk is onbezoldigd en ontstaat meestal vanuit een eigen motivatie waarbij
de begeleid werker en de werkpost de vruchten van plukt bij het geleverde werk.
De Jobcoach ondersteunt de begeleid werker tot hij/zij de taak volledig
zelfstandig kan uitvoeren. Achteraf zorgt de jobcoach voor een blijvende
opvolging, evaluatie en bijsturing. 

Hoe?

Om de doelstellingen van het Begeleid werken te kunnen
realiseren maken we gebruik van de methodiek van Supported Employment.

Deze methodiek bestaat uit 5 fasen: Intake (kennismaking), Assessment  (Profiel opmaken van de Cliënt), Jobfinding (
Op zoek gaan naar een werkplaats), Jobmatching ( kennismaking met de
werkplaats), Jobcoaching ( opvolging, evaluatie, bijsturing).

Voor wie?

Begeleid Werken richt zich tot personen met een verstandelijke, motorische of meervoudige beperking of met een vermoeden van beperking. Begeleid Werken is bedoeld voor mensen die niet, nog niet of niet meer terecht kunnen in het reguliere of beschermde arbeidscircuit.

Contact gegevens:

Jobcoach:           Steven Vande Ginste

                              Heistlaan 123 8300 Knokke

                              Gsmnr: 0470/90 15 61

 

                              Email: steven.vande.ginste@cvdo.be