CAR de klinker


Wie zijn we ?

Het revalidatiecentrum “ De Klinker” is een ambulant NOK- centrum binnen de tweede lijnszorg voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen en leerproblemen.

Het revalidatiecentrum is erkend door :

 • het R.I.Z.I.V
 • het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap

De erkenning door het R.I.Z.I.V. brengt met zich mee dat :

 • de revalidatiekosten grotendeels door het ziekenfonds van de revalidant worden betaald ( via het derdebetalers systeem). Revalidanten betalen enkel het remgeld.
 • men enkel op verwijzing van een arts niet verbonden aan het revalidatiecentrum , een multidisciplinair onderzoek of therapie kan volgen
 • het onderzoek en de behandeling aan de werkingsmodaliteiten bepaald door het R.I.Z.I.V. dient te voldoen .

 

Wie kan bij ons terecht ?

We richten ons voornamelijk naar

kinderen met :

 • ernstige ontwikkelingsstoornisse
 • gehoorstoornissen
 • autisme en autisme spectrum stoornissen
 • A.D.H.D
 • Complexe leerstoornissen
 • Ernstige taal –en spraakstoornissen

volwassenen met:

 • gehoorstoornissen

We werken echter vanuit de tweede lijnszorg, zodat u zich steeds met doorverwijzing dient aan te melden: CLB, arts,… of andere gespecialiseerde instanties.

 

Hoe werken we ?

In een revalidatiecentrum gebeurt multidisciplinair onderzoek en ‘ kwaliteitsvolle ‘ behandeling. Kinderen worden er door therapeuten met een verschillende discipline op verscheidene vlakken onderzocht of behandeld.

Na een eerste verkennend gesprek, het intakegesprek, volgen een reeks onderzoeken. Standaard in het onderzoek zijn een medisch consult bij de kinderpsychiater en kinderarts, dit om alle organische oorzaken uit te sluiten.

Verdere onderzoeken worden bepaald door de gegevens uit de intake. Alle recente gegevens die kunnen verkregen worden via anders hulpverleners (artsen, CLB, COS, privé- therapeuten,..…) worden gebruikt; deze onderzoeken worden niet opnieuw gedaan.

Het onderzoeksteam brengt alle informatie samen, maakt een besluit en stelt een diagnose.

Tenslotte volgt een adviesgesprek of onderzoeksbespreking waar de besluiten van het onderzoeksteam worden doorgegeven aan de ouders. Behandeling wordt enkel opgestart, indien het gaat om een multidisciplinaire revalidatie.

De meeste behandelingen verlopen individueel. Indien therapeutisch verantwoord worden groepstherapieën georganiseerd, o.a. groepjes sociale vaardigheden, Sherborne, taalgroepjes.

Voor de lagere schoolkinderen gaan de behandelingen door 1x tijdens en de rest buiten de schooluren, dit is na schooltijd, op woensdagnamiddag of zaterdagvoormiddag. Voor kleuters wordt zoveel mogelijk binnen de schooluren gewerkt.

Tijdens de hele behandelingsperiode wordt er nauw samengewerkt met de ouders, met de school, met het CLB of andere begeleidende diensten. Wekelijks is er teamoverleg om de onderzoeksgegevens te bespreken voor de nieuwe aangemelde revalidanten. Op regelmatige tijdstippen is er teamvergadering om de evolutie van de in behandeling zijnde revalidanten te evalueren en de behandeling eventueel bij te sturen.

In de loop van de jaren werd een grote expertise opgebouwd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met een ontwikkelingsprobleem zoals ADHD en autisme, gedrags-en motorische problemen, mentale-en leerproblemen en ontwikkelingsvertraging. Er werd actief ingezet op steeds verdere professionalisering van het team en  ‘kwaliteitsverbetering’ van onze hulpaanbod.

 

Openingsuren

Maandag tem Vrijdag 08u30 – 12u15 & 13u00 – 17u30

Zaterdag 08u30 – 12u30

Contact

CAR “De Klinker”                                                                                                                                            
Heistlaan 123
8300 Knokke- Heist
050/530 520

klinker@cvdo.be

 

Folder