Vlot

Voor wie

Het Vlot is een therapeutisch dagverblijf voor baby’s, peuters en niet-schoolgaande kinderen van 0 tot en met 12 jaar, met een:

 • motorische beperking
 • verstandelijke beperking
 • meervoudige beperking

We zijn een unieke, kleinschalige voorziening met plaats voor 15 kinderen.

We bieden dagopvang aangevuld met therapie en ontwikkelingsstimulatie volgens de specifieke noden van het kind. Er is een nauwe samenwerking met de ouders, die we ten volle ondersteunen.
DSC_0200

Aanbod

De kinderen worden volgens hun noden, behoeften en ontwikkelingsmogelijkheden verdeeld in drie kleine leefgroepen. Binnen een gezellige, warme sfeer creëren we een vertrouwensband met de kinderen. Dit geeft hen een veilige basis om te groeien. We bekijken voor elk kind afzonderlijk wat zijn mogelijkheden en beperkingen zijn en gaan dan aan de hand van allerlei activiteiten en therapieën, bijvoorbeeld de ontwikkeling stimuleren, werken aan hun kwaliteit van leven, comfort bieden of hen voorbereiden op het (buitengewoon) onderwijs. Daarbij volgen we het tempo van het kind én van de ouders, die we ten allen tijde beschouwen als ervaringsdeskundigen. We vinden het belangrijk om samen op weg te gaan, als partners in de zorg. We bieden advies en ondersteuning op pedagogisch en ontwikkelingsgericht gebied, bieden een luisterend oor en helpen de ouders een stapje verder in hun verwerkingsproces.

Werking

Om dit allemaal te verwezenlijken werken we met een interdisciplinair team. In de leefgroep staan opvoedsters, verpleegkundigen, een kinesist, logopedist, logistiek medewerker en bijkomend stagiairs en vrijwilligers in voor de verzorging en ondersteuning van de kinderen. Het gehele team wordt ondersteund door het diensthoofd, een orthopedagoog, maatschappelijk werker en kinderarts. De interdisciplinaire werking vormt de grote troef van het Vlot. De therapeuten werken in de leefgroep zodat ze de therapeutische doelstellingen perfect kunnen afstemmen op de haalbaarheid binnen het dagelijks leven. Ook de verpleegkundigen zijn steeds aanwezig in de leefgroep. De opvoeders helpen mee de continuïteit in de zorg voor het kind bewaken. Door deze intense samenwerking bekomen we enerzijds een snellere en meer beklijvende evolutie, zonder dat het kind het gevoel heeft dat het ‘moet leren’, anderzijds creëren we een warme en vertrouwde omgeving waarin het kind zichzelf kan zijn.

DSC_0112DSC_0496

Ons aanbod bestaat uit volgende zaken:

 • het uitwerken van ondersteunende communicatie
 • medische verzorging
 • hulp en advies ivm hulpmiddelen
 • het aanbieden van gespecialiseerd (spel)materiaal
 • de begeleiding van voedingsmomenten
 • pedagogische ondersteuning
 • zindelijkheidstraining
 • sociale administratie
 • hulp bij het zoeken naar een diagnose

DSC_0576DSC_1031

Daarnaast werken wij samen met verschillende diensten zoals thuisbegeleiding, thuisverpleging, privé kinesisten, spelotheek, revalidatiecentra… Op die manier wordt een totaal ondersteuningspakket aangeboden, dat de kwaliteit van leven van het kind en het gezin ten goede komt. We vinden het dan ook belangrijk om geregeld met alle partners in de zorg rond de tafel te zitten om alle neuzen in dezelfde richting te plaatsen. Vanuit de inclusiegedachte bieden we ouders de mogelijkheid om hun kind thuis te laten wonen; er wordt niet meer ondersteuning geboden dan nodig en we nemen de zorg niet volledig over. We helpen de ouders ook bij de zoektocht naar oplossingen voor de toekomst.

We verzorgen aangepast busvervoer van en naar het Vlot binnen de driehoek Knokke-Brugge-Oostende. De gezinnen krijgen de mogelijkheid om elkaar op een informele manier te leren kennen en verhalen uit te wisselen, tijdens het Sinterklaasfeest, het Vlotfeest, de kampweek, …

Als VAPH-voorziening kijken wij met een open blik naar de toekomst en doen de nodige inspanningen om in te spelen op de maatschappelijke tendensen. We volgen de laatste therapeutische en pedagogische principes en methodieken. We onderhouden de banden met onze huidige partners en bouwen nieuwe samenwerkingsverbanden op met kinderdagverblijven, scholen en andere reguliere diensten.

Open elke werkdag van 8u00 tot 17u30. Gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar en 2 weken in de zomervakantie. Deeltijdse opvang is mogelijk.

 

Contact

Het Vlotdownload
Heistlaan 123
8300 Knokke Heist
050/530 542