Baken

Voor wieOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dagcentrum Het Baken te Heist richt zich tot volwassenen met een verstandelijke beperking die op zoek zijn naar zinvolle dagbesteding. Personen kunnen er deeltijds of voltijds participeren, afhankelijk van de eigen wensen en van de draagkracht van het dagcentrum.

Aanbod

Als dagcentrum sDSC_0289 (2)treven wij naar een kwaliteitsvol leven voor elke cliënt. Dit doen we door het aanbieden van een individueel programma op maat. Daarnaast willen wij het sociaal netwerk van elke cliënt én zijn/haar gezin uitbreiden. Door deel uit te maken van een groep wordt er gewerkt aan de sociale vaardigheden en komt men tot meer zelfontplooiing. Het kunnen vertoeven in een andere omgeving dan de thuisomgeving, beschouwen wij als een belangrijk aspect van onze werking.

Werking

Elke cliënt krijgt een individueel activiteitenschema, dat twee maal per jaar in overleg wordt geëvalueerd. Cliënten kunnen kiezen uit volgend aanbod:

  • Atelierwerking: papieratelier, kaarsenatelier, kleiatelier en atelier voor houtbewerking.
  • Huishoudelijke activiteiten: koken, boodschappen doen, was ophangen, strijken.
  • Educatieve en creatieve activiteiten: spelotheek, actualiteit, vorming, crea.
  • Sport: zwemmen, judo, dans, wandelen, beweging.
  • Ontspanning: film, bowling, gezelschapsspelen, minigolf, uitstappen, …

Voor de ene persoon ligt het accent op werken en activiteit,DSC_0167 (3) voor de andere op welzijn en beleven. Het individuele werktempo wordt gevolgd en we maken het onderscheid tussen iets kunnen en iets aankunnen. We houden er ook rekening mee dat het leven in groep voor sommigen niet vanzelfsprekend is en zwaar kan doorwegen; voldoende rust bieden en een individuele aanpak bij deze personen is noodzakelijk.

We bieden duidelijkheid en voorspelbaarheid adhv het activiteitenschema, het aankondigen van veranderingen, het voorbereiden op veranderen en het maken van visualisaties. De cliënten krijgen inspraak in een tweewekelijkse inspraakvergadering, waar ze hun zeg kunnen doen over de dagelijkse gang van zaken, over geplande activiteiten, over het menu enz.

We werken nauw samen met de persoon en zijn netwerk. Bij het uitwerken van een ondersteuningsplan, zijn zij de belangrijkste partners. We bieden geen begeleiding aan huis maar kunnen wel concrete tips en adviezen meegeven.

Dit alles wordt mogelijk gemaakt dankzij ons competent team van begeleiders; we worden ook omringd door een aantal zeergemotiveerde vrijwilligers, wiens inzet een echte meerwaarde betekent voor onze werking. Het team wordt ondersteund door het diensthoofd, een maatschappelijk werkster en een orthopedagoog.

De komende tijd blijft het Baken inspelen op de noden door zich ruim te oriënteren zonder zich te specialiseren naar een specifieke doelgroep. We doen inspanningen om de huidige samenwerkingsverbanden met zorgorganisaties zoals de thuisbegeleidingsdiensten en thuisverpleging te onderhouden. Onze contacten met de gemeentelijke diensten en andere reguliere organisaties blijven behouden. We werken steeds aan een positieve bekendmaking naar de buitenwereld.

Contact

Het Bakendownload
Heistlaan 123
8300 Knokke- Heist
050/530 526